Zoptymalizowana ścieżka poziomowania  Statystyki przepisu

Statystyki przepisu

SchematPoziom minimalnyKoszt netto / XPXP / RzemiosłoXP na surowy składnikKosztWartość odzyskuKoszt netto
Schemat: Pospolita nalewka zarazy00,02 360,000,58 0,00 0,58
Schemat: Pospolita nalewka skażenia00,02 360,000,78 0,00 0,78
Schemat: Żelazna laska życia00,03 2760,009,79 1,17 8,87
Schemat: Żelazna ognista laska00,03 2760,0010,15 1,17 9,23
Schemat: Żelazna lodowa rękawica00,04 2760,0012,23 1,17 11,30
Schemat: Żelazna rękawica próżni00,05 2760,0013,85 1,17 12,93
Schemat: Słaby eliksir many00,20 60,001,20 0,00 1,20
Schemat: Słaby eliksir leczniczy00,22 60,001,31 0,00 1,31
Schemat: Słaby alkahest00,27 30,000,82 0,00 0,82
Schemat: Pospolity alkahest10,08 200,001,60 0,00 1,60
Schemat: Pospolity eliksir leczniczy10,09 240,002,09 0,00 2,09
Schemat: Pospolity eliksir many20,08 240,001,98 0,00 1,98
Schemat: Pospolity eliksir regeneracji30,07 360,002,55 0,00 2,60
Schemat: Pospolity eliksir skupienia50,09 240,002,03 0,00 2,08
Schemat: Pospolita bestialska powłoka70,02 360,000,78 0,00 0,83
Schemat: Pospolita zagubiona powłoka80,03 360,001,01 0,00 1,06
Schemat: Pospolita skażona powłoka90,03 360,000,98 0,00 1,03
Schemat: Pospolita pradawna powłoka100,03 360,001,02 0,00 1,07
Schemat: Pospolita powłoka wściekłej ziemi110,02 360,000,61 0,00 0,66
Schemat: Laska nowicjusza szamana250,03 5760,0019,52 1,17 18,60
Schemat: Duszek życia250,16 150,002,30 0,00 2,45
Schemat: Duszek ziemi250,17 150,002,35 0,00 2,50
Schemat: Duszek ognia250,18 150,002,60 0,00 2,75
Schemat: Duszek wody250,24 150,003,50 0,00 3,65
Schemat: Duszek duszy250,31 150,004,50 0,00 4,65
Schemat: Duszek śmierci250,33 150,004,85 0,00 5,00
Schemat: Duszek powietrza250,45 150,006,60 0,00 6,75
Schemat: Iskra260,04 5760,0021,40 1,17 20,47
Schemat: Rękawica początkującego kriomanty270,05 5760,0028,60 0,70 28,15
Schemat: Rękawica próżni adepta magii280,06 5760,0034,00 0,70 33,55
Schemat: Stalowa laska życia500,01 9660,0016,07 5,22 11,92
Schemat: Stalowa ognista laska500,01 9660,0016,43 5,22 12,28
Schemat: Stalowa lodowa rękawica500,02 9660,0019,02 5,22 14,87
Schemat: Stalowa rękawica próżni500,02 9660,0020,64 5,22 16,49
Schemat: Silny eliksir leczniczy500,03 1260,003,34 0,00 3,34
Schemat: Silny alkahest500,06 420,002,38 0,00 2,38
Schemat: Silna nalewka skażenia50Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silna nalewka zarazy50Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir many520,02 1260,002,99 0,00 2,99
Schemat: Silny eliksir regeneracji530,03 1260,003,33 0,00 3,48
Schemat: Silny eliksir skupienia550,03 1260,003,19 0,00 3,34
Schemat: Silny eliksir obciążenia560,02 1260,002,45 0,00 2,75
Schemat: Silna bestialska powłoka570,01 1260,000,94 0,00 1,09
Schemat: Silna zagubiona powłoka580,01 1260,001,17 0,00 1,32
Schemat: Silna skażona powłoka590,01 1260,001,14 0,00 1,29
Schemat: Silna pradawna powłoka600,01 1260,001,18 0,00 1,33
Schemat: Rękawica próżni straży obelisku60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska życia straży obelisku60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska straży obelisku60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica próżni ze świątyni Amrine60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska ze świątyni Amrine60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica straży obelisku60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska życia ze świątyni Amrine60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica ze świątyni Amrine60Niewystarczające dane14700,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silna powłoka wściekłej ziemi610,01 1260,000,77 0,00 0,92
Schemat: Silny eliksir ochrony przed bestiami62Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir ochrony przed skażonymi62Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir ochrony przed pradawnymi62Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir pochłaniania obrażeń od ognia62Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir ochrony przed zagubionymi62Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir ochrony przed wściekłą ziemią62Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir pochłaniania obrażeń od natury63Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir pochłaniania obrażeń arkanistycznych63Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir pochłaniania obrażeń od błyskawic64Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Silny eliksir pochłaniania obrażeń od próżni65Niewystarczające dane1260,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Esencja życia750,21 480,009,20 0,00 10,17
Schemat: Esencja ziemi750,22 480,009,40 0,00 10,37
Schemat: Esencja ognia750,24 480,0010,40 0,00 11,37
Schemat: Esencja powietrza750,24 480,0011,04 0,00 11,41
Schemat: Esencja duszy750,30 480,0013,92 0,00 14,29
Schemat: Esencja wody750,31 480,0014,00 0,00 14,97
Schemat: Esencja śmierci750,42 480,0019,40 0,00 20,37
Schemat: Kaprys Gai75Niewystarczające dane20160,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Najczystsze Intencje76Niewystarczające dane20160,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Szept Mroźnej Doliny77Niewystarczające dane20160,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Spiętrzona Nienawiść78Niewystarczające dane20160,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Skażona laska życia80Niewystarczające dane21000,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska łowcy wyłomów81Niewystarczające dane21000,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Arktyczny Zmierzch82Niewystarczające dane21000,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Plugawa Łaska83Niewystarczające dane21000,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica z gwiezdnego metalu1000,01 33810,0035,69 15,48 23,11
Schemat: Rękawica próżni z gwiezdnego metalu1000,01 33810,0037,31 15,48 24,73
Schemat: Potężny eliksir leczniczy1000,01 5880,004,50 0,00 4,50
Schemat: Potężna nalewka zarazy1000,01 4410,003,43 0,00 3,43
Schemat: Potężna nalewka skażenia1000,01 4410,003,63 0,00 3,63
Schemat: Laska życia z gwiezdnego metalu1000,01 33810,0044,75 15,48 31,12
Schemat: Ognista laska z gwiezdnego metalu1000,01 33810,0045,11 15,48 31,48
Schemat: Potężny alkahest1000,03 1080,003,16 0,00 3,16
Schemat: Potężny eliksir many1020,01 5880,004,15 0,00 4,15
Schemat: Potężny eliksir regeneracji1030,01 5880,004,49 0,00 4,86
Schemat: Potężny eliksir skupienia1050,01 5880,004,44 0,00 4,81
Schemat: Potężny eliksir obciążenia1060,02 5880,009,73 0,00 11,07
Schemat: Potężna bestialska powłoka1070,00 5880,001,74 0,00 2,11
Schemat: Potężna zagubiona powłoka1080,00 5880,001,97 0,00 2,34
Schemat: Potężna skażona powłoka1090,00 5880,001,94 0,00 2,31
Schemat: Potężna pradawna powłoka1100,00 5880,001,98 0,00 2,35
Schemat: Laska życia strażnika stoczni110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica strażnika głębin110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska strażnika głębin110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica próżni strażnika głębin110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica próżni strażnika stoczni110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica strażnika stoczni110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska strażnika stoczni110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska życia strażnika głębin110Niewystarczające dane51450,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Potężna powłoka wściekłej ziemi1110,00 5880,001,57 0,00 1,94
Schemat: Potężny eliksir ochrony przed wściekłą ziemią1120,01 5880,003,64 0,00 4,01
Schemat: Potężny eliksir pochłaniania obrażeń od ognia1120,01 5880,003,81 0,00 4,18
Schemat: Potężny eliksir ochrony przed zagubionymi1120,01 5880,003,81 0,00 4,18
Schemat: Potężny eliksir ochrony przed pradawnymi1120,01 5880,004,01 0,00 4,38
Schemat: Potężny eliksir ochrony przed skażonymi1120,01 5880,004,04 0,00 4,41
Schemat: Potężny eliksir ochrony przed bestiami1120,01 5880,004,05 0,00 4,42
Schemat: Potężny eliksir pochłaniania obrażeń arkanistycznych1130,01 5880,004,01 0,00 4,38
Schemat: Potężny eliksir pochłaniania obrażeń od natury1130,01 5880,004,05 0,00 4,42
Schemat: Potężny eliksir pochłaniania obrażeń od błyskawic1140,01 5880,003,64 0,00 4,01
Schemat: Potężny eliksir pochłaniania obrażeń od próżni1150,01 5880,003,68 0,00 4,05
Schemat: Kwintesencja życia1250,15 1260,0017,70 0,00 18,60
Schemat: Kwintesencja ziemi1250,25 1260,0028,20 0,00 32,01
Schemat: Kwintesencja ognia1250,28 1260,0031,20 0,00 35,01
Schemat: Kwintesencja powietrza1250,28 1260,0033,12 0,00 35,13
Schemat: Kwintesencja duszy1250,35 1260,0041,76 0,00 43,77
Schemat: Kwintesencja śmierci1250,36 1260,0043,86 0,00 44,76
Schemat: Kwintesencja wody1250,36 1260,0042,00 0,00 45,81
Schemat: Szczere Zmartwienie135Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nienasycona Potrzeba136Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Gniew Poskromiciela137Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Koszmarne Echo138Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Łuna140Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Erupcja141Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Śnieżyca142Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Łzawy Gniew143Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Równowaga145Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska magmy146Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Łzy Mroźnego Wybrzeża147Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Klątwa Nowiu148Niewystarczające dane73500,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica z orichalcum1500,00 94760,0049,83 29,42 24,90
Schemat: Rękawica próżni z orichalcum1500,00 94760,0051,45 29,42 26,52
Schemat: Laska życia z orichalcum1500,00 94760,0068,19 29,42 43,26
Schemat: Ognista laska z orichalcum1500,00 94760,0068,55 29,42 43,62
Schemat: Nasycony eliksir leczniczy1500,00 16480,008,17 0,00 8,17
Schemat: Nasycony alkahest1500,03 2400,006,83 0,00 6,83
Schemat: Nasycona nalewka zarazy150Niewystarczające dane12360,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycona nalewka skażenia150Niewystarczające dane12360,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir many1520,00 16480,007,82 0,00 7,82
Schemat: Nasycony eliksir regeneracji1530,01 16480,008,16 0,00 9,06
Schemat: Nasycony eliksir skupienia1550,01 16480,008,11 0,00 9,01
Schemat: Nasycony eliksir obciążenia1560,02 16480,0028,53 0,00 33,24
Schemat: Nasycona bestialska powłoka157Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycona zagubiona powłoka158Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycona skażona powłoka159Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska życia łazarzowego strażnika160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska łazarzowego strażnika160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska życia strażnika ogrodu160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica próżni łazarzowego strażnika160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycona pradawna powłoka160Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica strażnika ogrodu160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica próżni strażnika ogrodu160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowa rękawica łazarzowego strażnika160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ognista laska strażnika ogrodu160Niewystarczające dane144200,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycona powłoka wściekłej ziemi161Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir ochrony przed wściekłą ziemią162Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir ochrony przed pradawnymi162Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir ochrony przed skażonymi162Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir ochrony przed zagubionymi162Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir pochłaniania obrażeń od ognia162Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir ochrony przed bestiami162Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir pochłaniania obrażeń arkanistycznych163Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir pochłaniania obrażeń od natury163Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir pochłaniania obrażeń od błyskawic164Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nasycony eliksir pochłaniania obrażeń od próżni165Niewystarczające dane16480,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Echo Łaski185Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Szał186Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica mistrzowskiego kriomanty187Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rozgniatacz Dusz188Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Wietrzny Śpiew190Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Półksiężyc191Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Dar Mroźnej Wróżki192Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Rękawica próżni mistrza magii193Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Pobłogosławiona laska życia z dzikodrzewu195Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Laska Zaklętego Ognia196Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Lodowy Gniew197Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Pusta Obietnica198Niewystarczające dane193640,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Krystaliczna Klątwa200Niewystarczające dane197760,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Nicość200Niewystarczające dane197760,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Ogon Meteoru200Niewystarczające dane197760,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
Schemat: Splugawiona laska Gortana200Niewystarczające dane197760,00Niewystarczające daneNiewystarczające daneNiewystarczające dane
English Français Español Deutsch Italiano Português
Copyright © 2021 gaming.tools. Privacy Policy.
All the item and recipe data is by courtesy of New World Database (NWDB)

Your Ad Blocker is functioning properly.

Ads are our only income, but if you think we don't deserve that, you are welcome to keep enjoying the content without ads.

Of course you can also make an exception and pause your ad blocker for this site :)