Dostosowywanie cen

Na tej stronie możesz dostosować ceny używane przez system. Wszystkie niestandardowe ceny są automatycznie zapisywane w lokalnej pamięci przeglądarki. Zmodyfikowane ceny są wyświetlane na zielonym tle. Aby zresetować cenę, po prostu kliknij przycisk „Resetuj”. Możesz wykluczyć składniki z obliczeń, odznaczając pole wyboru obok nich.

Ceny importowe z New World Market Prices

Odwiedź New World Market Prices website , aby uzyskać więcej informacji na temat ekonomii serwera lub wnieść wkład w uzyskanie tych cen.

Ceny serwerów to średnia ważona z 5 najniższych cen danego przedmiotu. Niektóre ceny mogą być sprzed kilku dni. Jeśli twojego serwera nie ma na tej liście, odwiedź ich Discord i zapytaj o możliwość dodania twojego serwera.

Dostosuj ceny